DUYURU!!!

Genel Haberler Ve Duyurular

6rges1arfbfjesdxr8r3.jpgHABER 1

ABDAL MUSA CEM TÖRENİ CANLARIN KATILIMIYLA BU SENEDE YAPILACAKTIR.

Ankara Başak Der. Öncülüğünde Siz Değerleri Canların Katılımıyla Hüseyin Gazi Dergahında Abdal Musa Cem Töreni Yapılacaktır. " GELİN CANLAR CEM OLALIM ! "

Cuma Yıldırım

6hfa7cz0h6xm1f4xl9z.jpgHABER 2

SİTEMİZ YENİ DÜZENLEMESİYLE HİZMETE AÇILMIŞTIR.

Uzun Süredir Rutin İlerleyen Sitemize Yeni Farklılıklar ve Düzenlemeler Getirerek Daha Kullanıslı Bir Hale Soktuk. Daha Çok Zaman Geçirmeniz Dileğiyle..

Kerem Yıldırım - Web Tasarım

HABER 3

ANKARA BAŞAK DER. DAYANIŞMA VE EĞLENCE GECESİ 12 Şubat 2011 DE ...

Geleneksel olarak süre gelen Ankara Başak Der. Öncülüğünde Gerçekleşecek Olan Eğlence Gecesinde Sahne Alıcağımızı Duyurur Ve Tüm Dostlarımızı Aramızda Görmeyi Diliyoruz.

Cuma Yıldırım

CUMA YILDIRIM

Malatya Hekimhan Basak Köyü Güncel Haberler Duyurular

BASAKLI ŞAİR CUMA YILDIRIM' DAN ŞİİRLER MALATYA HEKİMHAN BASAK KÖYÜ ... www.basaklisair.co.cc - www.basaklisair.tr.gg

deyisler nefesler duaz imamalar

DEYİSLER , NEFESLER , DUAZ İMAMALAR , ...Genç Abdal


Yoğ iken yer ile gökler ezelden
Kudret kandilinde pinhan Ali’dir
Kün deyince bezm-i Elest’den evvel
Alemi var eden sultan Ali’dir

Cebrail’e sordu Muhammed bunu
Nice bin yıl evvel kurdu oyunu
Magribden maşrıka kudret topunu
Atan Muhammed, tutan Ali’dir.

Muhammed Ali geldi dünya yüzüne
Zülfikar’ı çekti kavga yüzüne
Kafirler içinde hava yüzüne
Mancınıkla kendin atan Ali’dir

Binince Düldül’e Hayber’e gitti
Yel gibi o anda menzile yetti
Kafirlere hüner, heybet gösterdi
Kendini kul diye satan Ali’dir

Müminler sırrını ilden sakınır
Kendin bilmezlere sözüm dokunur
Genci Abdal dört kitapta okunur
Evvel-ü ahır-ı destan Ali’dir


Sefil Ali

Yer yok iken gök yok iken var idim
Nice makam makam gezdim idi ben
Kandilde nur idim seyreder idim
Nuh ile gemiyi dizdim idi ben

Kün deyince var eyledim alemi
Nice Süleyman’a çaldım kalemi
Miraçta danıştım bin bir kelamı
Muhammet suresin yazdım idi ben

Bir avuç toprağı deryaya saçtım
İsmim Adem idi karaya düştüm
Kubbe-i cihanın kapısın açtım
Kırkların engürün ezdim idi ben

Çar noktayı elif dilimde idi
Kuduret kalemi elimde idi
Dört melek la mekan elimde idi
Doksan bin sureyi yazdım idi ben

Ahirinde ismim Ali koydurdum
Mümin kullarının Kalbine girdim
Sefil Ali gece gündüz hem virdim
Boz Dev’in bendini çözdüm idi benPir Sultan

Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmıştır on sekiz bin alemi
Rızıkların veren Ali değil mi

Bin bir adı vardır bir adı Hızır
Her nerde çağırsan orada hazır
Ali'm Padişahtır Muhammet vezir
O fermanı yazan Ali değil mi

Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
Acep bulunur mu derdime çare
Günahkarım nasıl varam huzura
Divanda oturan Ali değil mi

KulHimmet

Ali'sin Muhammed yoktur gümanım
Şeriat içinde dinimsin Ali
Tarikat içinde sırr–ı ummanım
Marifet içinde pirimsin Ali


Yerde insan gökte melek yogiken
Kudretinden bir nur indi süzüldü
İki isim bir kandilde nur iken
Ayn Ali mim Muhammed yazıldı


Büyük küçük bu haberi işitdi
Sevdası serimden ayrılmaz her dem
Ruh aşinasıydık Elest gününden
İsm–i Ali kalb evine yazıldı


Virani

Ali ismi dört kitapta okunur
La İlahe illa Ali’ yazılı
Zikr edenler ezazilden sakınır
La İlahe illa Ali’ yazılı

Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah
İnkarım yoktur hem vallah hem billah
Muhammed Ali yoluna Allah eyvallah
Ben Ali’den gayrı bir er görmedim


Evvel odur âhir odur
Tayyip odur tahir odur
Batın odur zahir odur
Ali Ali Ali Ali

Derviş Ali

Yeri göğü arşı kürsü yaratan
Men Ali’den başka tanrı görmedim
Yaratup kulunun kısmetini veren
Men Ali’den başka tanrı görmedim

Nesimi

Ali evvel Ali ahir, Ali batın Ali zahir
Ali şems-i münevverdir, Ali dilnur ile Enver
Ali’dir her şey için can, Ali’dir yar ile mihman
Ali rahim Ali rahman, Ali’dir cümleye server

Ali sultan Ali sübhan, Ali cennet Ali Rıdvan
Ali dindir Ali iman, Ali’dir sakı-i Kevser
Nesimi’nin dil üç canı, Münevverdir Ali nuru
Ali vâlâ Ali âlâ, Ali’dir server-i safterŞahkulu Dergâhı son Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba

Ayine tuttum yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme
Ali göründü gözüme

Ali evvel Ali ahir
Ali batın Ali zahir
Ali tayyib Ali tahir
Ali göründü gözüme’

Hacı Bektaş Makalat’ında

Selman bir deste gül şaha uzattı
Kendi tabutuna kendisi yattı
Cemm-i Mushaf’tan nikabın attı
Kur’an yok, gördüler Ali’den gayrı”

Kul Hasan

Ali’nin işleri daim sırrınan
Kisvesini kırmızıdan örtünen
Nar içinde Cebrail’e görünen
Hünkar Hacı Bektaş Ali kendidir”

Aşık Veli

O yer ile gögün binasin kuran
Muhammet Ali'dir bir Haci Bektas
Su iki cihana gidasin veren
Sana inanmayan kör Haci Bektas

Gene sen bilirsin Veli'nin hali
Sensin bu cihanin ahir evveli
Bir ismin Ali'dir bir ismin Veli
Kirklardaki ismin sir Haci BektasHaydar Dede

Nice methetmeye benim dünya ve evfiya nâmı var,
Lâ fetâ illâ Alî [lâ] seyfe illâ zülfikâr.


İsmail

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali
Gördüm bir elmadır elhamdülillah

Mehmet Eröz

Evvel Ali yerin göğün binası
Kudret kandilinden çalınmış mayası


Noksani

Hakkın evvel ismi hudur
Tevekkeltü Ali Allah hü


Zeynel Baba

Gördüm bir can semah döner
Hû der Ali Ali diye


Sadık Ağa

Bin bir ismi vardır, bir ismin Hû’dur
Kâmillerin ezber dediği budur
Münkire şektir, ismi de Lâ’dır
Ta evvelden Elya deyenlerdenizGenç Abdal

“Müminler sırrını ilden sakınır
Kendin bilmezlere sözün dokunur
Genci Abdal, dört kitapta okunur
Evveli ahiri destan Ali’dir.”

Aşık Devrani

“Hakk’ın kandilinde gizli nihanda
La mekan elinde sır idi Ali,
Künt-ü kenzin esrarı andadır
Dünya kurulmadan var idi Ali.

Feriştahlar kendi nurundan oldu
‘Sen kimsin?’ diye Cibrile sordu,
Cibril bilemedi, kanadı yandı
Ol zaman kandilde nur idi Ali”

Ali Murteza Topal Dede

Hakikat Cem’ine vasıl olanlar
Tevella sırrına beli dediler
Hakk’ı eynel yakın bunda görenle
Ehl-i beyt’e nur-u celi dediler.

İkrar verdim ilme dönmem ebedi
Kalbimde uyandı nur-u Ahmed’i
Öz canımdan buldum Ay’ı semayı
Gördüğüm didara Ali dediler

Pir Mehmet (Pir Sultan Oğlu)

Pir elinden elifi tac üründüm,
Kubbesi duvazde, İmam Ali’dir.
Nasibim ol verir, andan isterim,
İki cihanda da varım Ali’dir.


Abdal Musa

Erenler erkanı gerçek yoludur,
Abdal Musa fakir Ali kuludur,
İmamlar sırrı ile gönlü doludur,
İmamlar değildir Ali’den gayri,


Kul Hüseyin’in,

Günah ettim şahın darına durdum
Allah bir Muhammed Ali aşkına
Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm
Allah bir Muhammed Ali aşkına”

Budak Ali

Budak Ali’m pervaneyim
Dönsem Ali Ali diye
Şah aşkına ateşteyim
Yansam Ali Ali diye


İbrahim Ethem

Arif olan canlar nefsini bilir,
Varlığın terk eyler hakkı bulur,
Nuru Muhammet didar görünür,
Aman ya Muhammed, medet ya Ali.


Balım Sultan

Benim sevdiceğim Ali’dir Ali,
Ali’yi sevenler olmaz mı deli,
Pirimin elinden içmişim dolu,
Ali’yi seversen değme yarama.


Kalender Abdal

Her cana kalan serseriye er demesinler,
Ser vermeyenin ismine server demesinler,
Bir kimesnede olmasa ol aşk Ali’den,
Pes nice ana kafiri Hayber demesinler.


Şah Hatayi

Hak la ilahe ill’Allah
İll’Allah Şah ill’Allah,
Ali mürşit güzel Şah,
Eyvallah Şah’ım eyvallah

Ali ile Muhammed kurdu bu yolu,
Arafatta açılır müminin kolu,
Bir ulu dergahtır sürün bu yolu,
Ali ile Muhammed’in aşkına.

Eşrefoğlu

Eşrefoğlu al haberi,
Bahçe biziz, gül bizdedir.
Biz Şah-ı Merdan kuluyuz,
Yetmiş iki dil bizdedir.


Kul İbrahim

Deden Muhammet`tir atan da Ali
Hakka doğru gider onların yolu

Kul Himmet Üstadım

Bin bir ismi vardır bir ismi Hızır
Her nerde çağırsan orada Hızır
Alim padişahtır Salman da vezir
Bu fermanı yazan Ali değil mi


Yemini

Dediler ki keramet kani Hayder
Dayanmaz derdimin derrnani Hayder

Kamu mümin'lerin kalbinde mihrin
Olubdur dini hem imani Hayder

Hakk'in kudreti sende ayandir
Velayet mülkinin sultani Hayder

Imamü'l Müttekinsin bellü bayik
Erenler merdinin merdan'i Hayder

Cemad'a dil verirsin emr-i Yezdan
Verir nutkun ölüye cani Hayder

Behist ehline saki'i ezelsin
Hakk'in sende erer ihsani Hayder

Yemini dermendde kil inayet
Delalette komagil ani Hayder

Teslim Abdal

Mekanım balçıktır, üstadım Ali
Muhammed nesline demişim beli


Muhiddin Abdal

Yedi iklim dört köşeye
Arşa kürse dolusun sen

Seni gören yoksul bay olur
Kafirler imana gelir

Seni sevmeyenler n'olur
Şah-ı Kerem Ali'sin sen


Kul Nesimi

Ey zahit surete tapma hakkı bul
Şah-ı velayete olmuşuz hep kul
Hakikat şehrinden geçer bize yol
Başka şey bilmeyiz Ali`miz vardır


Kasım Dede

Binbir mana desem biri dinlenmez
Cahillerin ağzı dili bağlanmaz
Hakk`ı isteyenler halkla bağlanmaz
Ali`nin yoluna varanlar gelsin

Yürü Kasım Dede çareni ara
Emek zahmet çekme nafile yere
Yezid aslı talip gelmez bu yola
Ali`nin yoluna varanlar gelsin


Pir Mehmed

Yolcu oldum yola düştüm,
Yollarım Ali çağırır.
Bülbül oldum güle düştüm,
Güllerim Ali çağırır.

Pir Mehmed aşka düştü,
Aşk dalgası hadden aştı,
Virdimize Ali düştü,
Dillerim Ali çağırır.

Aşkına pirim aşkına illallah
İllallah şahım illallah
Ali mürşit güzel şah
Eyvallah Şahım eyvallah”

 

 

Turna SemahıGitme Nerden Gelirsin
Sen Nazlı Canana Benzersin Durnam
Bir Bakışta Beni Mecnun Edersin
Gönülde Mihmana Benzersin Durnam

Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni

Turnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşığına dolular sunar
Mümin kullar senden inayet umar
Tabibi Lokmana benzersin turnam

Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni

Kaşlarına Mim Duvası Yazılır
Cemalinde Türlü Benler Dizilir
Seni Sevmeyenler Haktan Yüzülür
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam

Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni

Bugün Ben Pirimi Gördüm
Gelir Salını Salını
Selamına Karşı Durdum
Bağrım Delini Delini (Hüdey)

Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Bağrım Delini Delini
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Eyvallah

Gel Dedim Yanıma Geldi
Gamzesi Sinemi Deldi
Bir İzzetli Selam Verdi
Aldım Sevini Sevini

Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Aldım sevini sevini
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Eyvallah

Gıymatın Baha Biçilmez
Cemalin Nurdan Seçilmez
Vakitsiz Güller Açılmaz
Derdim Gülünü Gülünü

Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Derdim gülünü gülünü
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Eyvallah

Gaynadı Garıştı Ganım
Ezelden Severdi Canım
Sen Benimsin Bende Senin
Dedim Sevini Sevini

Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Dedim sevini sevini
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Eyvallah

Dedem Oğlu Der Ağlatma
Yüreğim O De Dağlatma
Varıp Yadlara Bağlatma
Zülfün Telini Telini

Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Zülfün telini telini
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Eyvallah
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mirzomalik( mensormensor.pl ), 03.07.2013, 11:14 (UTC):
Mustafa kaptanım selaalmr,Nasılsınız iyisiniz inşallah? Bu post f6nceki senelere ait o zaman yazarken yılı belirtmemişiz. Şimdi tabi yanlış anlaşılmaya yol ae7mış oldu ama şf6yle sf6yleyeyim ekip olarak (şuan ie7in sayı belli değil) Kasım ayında yine LTAI/AYT yapmayı planlıyoruz. Bayrama denk geliyor olacak muhtemelen. Umarım sizde Antalya'da olursunuz ve gf6rfcşme fırsatı yakalarız. Hava durumunu kestiremiyoruz artık şansımıza ne e7ıkarsa. Belki fotoğrafta e7ekemiyebiliriz eğer yağış olursa ama olsun maksat muhabbet.Sitenizi paylaşmaktan bfcyfck zevk duyuyoruz kaptanım fotoğraflarınızı umarım sitemiz aracılığı ile daha e7ok kişi gf6rme fırsatı bulur.Bfclent KAVAKKORU

Yorumu gönderen: Ahmad( infoabaks.pl ), 03.07.2013, 11:11 (UTC):
This is just the perfect asnewr for all of us

Yorumu gönderen::08.12.2012, 13:46 (UTC)
alevi-deyisleri-nefesler
alevi-deyisleri-nefesler
Kapalı

Kalender Abdal bölümünde bazı hatalar varBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

basaklisair.tr.gg


Copyright © 2006 wptr Türkçeleştirme - Tema Yapımcısı- Kerem YILDIRIM

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol